دوشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۴
   درباره ما   |
 •    جست و جو   
  • شهید غلامرضا گروهی

   غلامرضا گروهی

   تاریخ شهادت :
   1377/03/04


   محل شهادت :


  • شهید علی ابراهیمی

   علی ابراهیمی

   تاریخ شهادت :
   1377/03/04


   محل شهادت :
   خ 17 شهریور


  • شهید سیدحسن رسولی

   سیدحسن رسولی

   تاریخ شهادت :
   1372/03/04


   محل شهادت :
   جاده بم کرمان


  • شهید احمد اله دادی

   احمد اله دادی

   تاریخ شهادت :
   1369/03/04


   محل شهادت :
   اهواز


  • شهید سعید خرمی

   سعید خرمی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید قربان الوانی

   قربان الوانی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید علی اکبر علی زاده

   علی اکبر علی زاده

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   شملمچه


  • شهید علی محمد قاسمی

   علی محمد قاسمی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید احمد مولایی قاسم آباد

   احمد مولایی قاسم آباد

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید محمود علی زاده

   محمود علی زاده

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید میرمحمد لطف آبادی

   میرمحمد لطف آبادی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیدمهدی مومنییان

   سیدمهدی مومنییان

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید هاشم عطایی

   هاشم عطایی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   جنوب


  • شهید اسماعیل مژدگانلو

   اسماعیل مژدگانلو

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   جزیره مجنون


  • شهید سیدقاسم علوی

   سیدقاسم علوی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   پنجوین


  • شهید نصرت ابرومند

   نصرت ابرومند

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   سردشت


  • شهید حسین رضا بارانی

   حسین رضا بارانی

   تاریخ شهادت :
   1367/03/04


   محل شهادت :
   پایگاه دوله تو


  • شهید حسین فاطمی نوکر

   حسین فاطمی نوکر

   تاریخ شهادت :
   1366/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید حسین جهرمی

   حسین جهرمی

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید صفر شمشادی

   صفر شمشادی

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   حاج عمران


  • شهید محمدرضا علافان تنها

   محمدرضا علافان تنها

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   ایلام


  • شهید ضیاالدین اسدی نوقابی

   ضیاالدین اسدی نوقابی

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید محمود حسین زاده

   محمود حسین زاده

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   حاج عمران


  • شهید صمد اعتمادی

   صمد اعتمادی

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید رامین محمدزاده خوئی

   رامین محمدزاده خوئی

   تاریخ شهادت :
   1365/03/04


   محل شهادت :
   فاو


  • شهید غلام رضا حسین آبادی

   غلام رضا حسین آبادی

   تاریخ شهادت :
   1364/03/04


   محل شهادت :
   گردنه خان خشکه


  • شهید مرتضی حق پناه

   مرتضی حق پناه

   تاریخ شهادت :
   1363/03/04


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید غلام رضا آزادفر

   غلام رضا آزادفر

   تاریخ شهادت :
   1363/03/04


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید عباس صابری

   عباس صابری

   تاریخ شهادت :
   1363/03/04


   محل شهادت :


  • شهید غلام رضا طالب

   غلام رضا طالب

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


  • شهید اسماعیل یوسف زاده

   اسماعیل یوسف زاده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :


  • شهید سیدمحمدباقر رضایی

   سیدمحمدباقر رضایی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید مجتبی توحیدی

   مجتبی توحیدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خونین شهر


   در اولين روز از مرداد ماه سال 1343 در نيشابور و در خانه علي‌رضا توحيدي نوزادي ديده به جهان گشود...


   زندگینامه شهید بزرگوارمجتبی توحیدی
  • شهید سیدمحمود میرصادقی

   سیدمحمود میرصادقی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید کاظم زارع خلیل آباد

   کاظم زارع خلیل آباد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید هادی شهرستانکی

   هادی شهرستانکی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید محمود عبداله زاده

   محمود عبداله زاده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید محمد بربرنژاد

   محمد بربرنژاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید حسن رضاپورچشمه علی

   حسن رضاپورچشمه علی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید سیدعلی اکبر رضوی

   سیدعلی اکبر رضوی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


   سيدرضا در سال 1340 صاحب فرزند پسري شد که او را سيدعلي‌اکبر ناميد و با عشق به سالار شهيدان حسين‌بن‌علي(ع) پروريد.


   زندگینامه شهید بزرگوارسیدعلی اکبر رضوی
  • شهید محمود نعمانی مقدم

   محمود نعمانی مقدم

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید محمود قاسمی

   محمود قاسمی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


  • شهید احمد آل سیدان

   احمد آل سیدان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


   احمد آل سیدان فرزند جواد در تاریخ 4 فروردین 1333 در شهر مشهد در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خود را از سنّ شش سالگی در یکی از دبستان های پایین خیابان شهر مشهد آغاز و همان جا به پایان رسانید.


   زندگینامه شهید بزرگواراحمد آل سیدان
  • شهید حمید امامیان

   حمید امامیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


   سيدحميد در تاريخ بيستم شهريور ماه سال 1344 در نيشابور ديده به جهان گشود...


   زندگینامه شهید بزرگوارحمید امامیان
  • شهید غلام رضا زادتراب

   غلام رضا زادتراب

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید حسین نوری

   حسین نوری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید حسن محمدیان اوندری

   حسن محمدیان اوندری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید محمد تفت

   محمد تفت

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید سیدمحمدعلی سیدی

   سیدمحمدعلی سیدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید رضا اردیبهشتی

   رضا اردیبهشتی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   حسینیه


  • شهید رجبعلی دهنوی

   رجبعلی دهنوی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   جنوبـکوشک


   رجب‌علي دهنوي در تاريخ سوم شهریور ماه سال 1325 در نيشابور به دنيا آمد...


   زندگینامه شهید بزرگواررجبعلی دهنوی
  • شهید احمد همتی نژاد

   احمد همتی نژاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید مجید مهایی

   مجید مهایی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   اهواز-کوشک


  • شهید منوچهر سلطانی

   منوچهر سلطانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   چزابه


  • شهید حسین سلطانیان

   حسین سلطانیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خونین شهر


  • شهید غلام رضا مهدوی دامغانی

   غلام رضا مهدوی دامغانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمدرضا برادران محسنیان

   محمدرضا برادران محسنیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید مصطفی سپهری شاملو

   مصطفی سپهری شاملو

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید حسن اسماعیل زاده زنجانی

   حسن اسماعیل زاده زنجانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


   حسن اسماعیل زاده زنجانی در روز اول شهریور ماه سال 1336 در مشهد در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پس از گذراندن دوران نوجوانی در هنرستان در رشته چوب مشغول به تحصیل شد و پس از گرفتن دیپلم فنی و شرکت در کنکور در رشته صنایع معدن قبول شد.


   زندگینامه شهید بزرگوارحسن اسماعیل زاده زنجانی
  • شهید علی رضا طبیعی

   علی رضا طبیعی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خونین شهر


   علي‌رضا طبيعي فرزند غلام‌رضا، در پانزدهم مرداد 1345 و در شهرستان نيشابور متولد شد...


   زندگینامه شهید بزرگوارعلی رضا طبیعی
  • شهید قربانعلی جلیلی جشن آبادی

   قربانعلی جلیلی جشن آبادی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید حسین طحان

   حسین طحان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید علی اکبر افچنگی

   علی اکبر افچنگی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید غلام رسول زارعی

   غلام رسول زارعی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید افشین رجب زاده

   افشین رجب زاده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید علی درویشی

   علی درویشی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید ناصر روح آزاد

   ناصر روح آزاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید حسین دادمحمدی

   حسین دادمحمدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید جواد حنافروش

   جواد حنافروش

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


   جواد حنافروش در روز اول شهريور ماه سال 1339 در شهر مشهد چشم به جهان گشود. کودکي را با شادي سپري کرد. بعد از پشت سر گذاشتن دوره ابتدايي و راهنمايي درس را رها کرد و به کار مشغول شد. يک مدت شاگرد ساندويچ‌ فروشي و بعد هم شاگرد عکاسي نزديک حرم بود.


   زندگینامه شهید بزرگوارجواد حنافروش
  • شهید علی رضا دستورانی

   علی رضا دستورانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   حسینیه


  • شهید محمد  بربرنژاد

   محمد بربرنژاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   دزفول


   محمد بربرنژاد (نجاتي‌فرد)؛ فرزند حسين‌علي و زهرا برزگر، در روز بيست و دوم تير ماه سال 1334، در شهرستان مشهد، متولد شد. در 5 سالگي، به مکتب رفت و قرآن را آموخت. در 7 سالگي، به مدرسه رفت و دوران تحصيل خود را تا ششم ابتدايي در مدرسه‌ي باقريه، ادامه داد. به دليل علاقه به علوم ديني و مسايل مذهبي، وارد حوزه‌ي علميه گرديد و تا سطح 2 در مدرسه‌ي عبداللهيه و فيضيه، ادامه داد.


   زندگینامه شهید بزرگوارمحمد بربرنژاد
  • شهید علی اکبر حیدربیگی

   علی اکبر حیدربیگی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :


  • شهید عباس علی پوست فروشان

   عباس علی پوست فروشان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


   عباس‌علي در روز پنجم بهار سال 1343 به دنيا آمد و در روستاي پوست‌فروشان بزرگ شد. 7 ساله بود که به مدرسه رفت و تا سال اول راهنمايي درس خواند سپس به کار و تلاش پرداخت...


   زندگینامه شهید بزرگوارعباس علی پوست فروشان
  • شهید حسن سلیمی

   حسن سلیمی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید علی رضا حسین پور

   علی رضا حسین پور

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید محمدحسین رضاییان دختر

   محمدحسین رضاییان دختر

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید احمد ایزی

   احمد ایزی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


  • شهید سیدمحمد دلبری

   سیدمحمد دلبری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   حسینیه ـ کوشک


  • شهید حسن اسماعیل زاده زنجانی

   حسن اسماعیل زاده زنجانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید غلام رضا طالب

   غلام رضا طالب

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


   غلام رضا در روز هشتم اسفندماه سال 1334 در شهرستان مشهد دیده به جهان گشود. او در سایه ی لطف حق، بزرگ شد و در سنّ 7 سالگی به مدرسه رفت و تحصیلاتش را تا اخذ مدرک دیپلم ادامه داد. سپس در آزمون ورودی دانشگاه تهران شرکت کرد و در رشته ی حسابداری پذیرفته شد.


   زندگینامه شهید بزرگوارغلام رضا طالب
  • شهید موسی الرضا محیطآبادی

   موسی الرضا محیطآبادی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خونین شهر


  • شهید ابوالفضل رنجبرشرق

   ابوالفضل رنجبرشرق

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خونین شهر


   ابوالفضل در دهم اسفند 1340 در روستاي دشت نيشابور به دنيا آمد. 7 ساله که شد به دبستان رفت و تا اخذ مدرک ديپلم به تحصيل پرداخت...


   زندگینامه شهید بزرگوارابوالفضل رنجبرشرق
  • شهید حسین دلشاد

   حسین دلشاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمدعلی محمدزاده

   محمدعلی محمدزاده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید نادر خواجه تبریزی

   نادر خواجه تبریزی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید اسماعیل مداح

   اسماعیل مداح

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید محمد لطفی

   محمد لطفی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


   ششمين روز از بهار سال 1343 به دنيا آمد و محمد نام گرفت. روستاي لطف‌آباد ميزبان حضور صميمانه‌اش در آغازين سال‌هاي زندگي بود...


   زندگینامه شهید بزرگوارمحمد لطفی
  • شهید مهدی عباسیان

   مهدی عباسیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید محمد مهری

   محمد مهری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   حسینیه


  • شهید سیدعلی ساجدی زیدانلو

   سیدعلی ساجدی زیدانلو

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمد بربرنژاد

   محمد بربرنژاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید علی جوادی اصل

   علی جوادی اصل

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


   شهيد علي جوادي ، فرزند حاج علي وزهرا ، در دوم ارديبهشت سال 1342 در خانواده اي مستضعف وكشاورز ، در شهرستان گناباد، محله كوي شرقي ديده به جهان گشود.


   زندگینامه شهید بزرگوارعلی جوادی اصل
  • شهید محمد مهری

   محمد مهری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   حسینیه


  • شهید عباس قنادزاده

   عباس قنادزاده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید صمد تکلیفی

   صمد تکلیفی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید افشین رجب زاده

   افشین رجب زاده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید احمد رشیدزاده یزدی

   احمد رشیدزاده یزدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید مهدی عباسی

   مهدی عباسی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   بیت المقدس


  • شهید محمد حیدری

   محمد حیدری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید حسن محمدنیا

   حسن محمدنیا

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمود جانی

   محمود جانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید مهدی علی بخشیان

   مهدی علی بخشیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید ناصر روح آزاد

   ناصر روح آزاد

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید سیدعلی اکبر رضوی

   سیدعلی اکبر رضوی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمدرضا صمدیان سرمزده

   محمدرضا صمدیان سرمزده

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید حبیب ظفری

   حبیب ظفری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید احمد خرقی

   احمد خرقی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :


  • شهید هادی مخلوع

   هادی مخلوع

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید رجبعلی سنگ سفیدی

   رجبعلی سنگ سفیدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر ـ کوشک


  • شهید سیدمرتضی زرقانی

   سیدمرتضی زرقانی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید سیدابراهیم موسوی عمادی

   سیدابراهیم موسوی عمادی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید حسین مدرس چهارطلاقی

   حسین مدرس چهارطلاقی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمدرضا برادران محسنیان

   محمدرضا برادران محسنیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید علی اکبر احدی

   علی اکبر احدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید براتعلی دلاوری

   براتعلی دلاوری

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید عباس علی قاسمی

   عباس علی قاسمی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   کوشک


  • شهید صادق انگیزه

   صادق انگیزه

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید غلام حسن فرهمندنیان

   غلام حسن فرهمندنیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید علی اکبر یغما

   علی اکبر یغما

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خونین شهر


  • شهید علی اکبر احدی

   علی اکبر احدی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید صادق انگیزه

   صادق انگیزه

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید جواد سطوتی

   جواد سطوتی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید قاسم شفیعی

   قاسم شفیعی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


  • شهید عبدالمجید کمالی

   عبدالمجید کمالی

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید مهدی عباسیان

   مهدی عباسیان

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید محمود جانی سیج

   محمود جانی سیج

   تاریخ شهادت :
   1361/03/04


   محل شهادت :
   خرمشهر


   محمود جاني‌سيج در روز اول مهر ماه سال 1341 در شهر مشهد به دنيا آمد. والدينش از همان کودکي او را به آموزشگاه جهت يادگيري قرآن فرستادند. تقريباً 6 ساله بود که قرآن خواندن را ياد گرفت و بعد از آن راهي دبستان شد.


   زندگینامه شهید بزرگوارمحمود جانی سیج
  • شهید سیدحسین موسوی نخودی

   سیدحسین موسوی نخودی

   تاریخ شهادت :
   1360/03/04


   محل شهادت :
   ارتفاعات الله ا


  • شهید موسی نوری

   موسی نوری

   تاریخ شهادت :
   1359/03/04


   محل شهادت :
   جاده


  • شهید محمدرضا حسنیان

   محمدرضا حسنیان

   تاریخ شهادت :
   1359/03/04


   محل شهادت :
   سنندج