یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
   درباره ما   |
 •    جست و جو   
  • شهید مجید عاكف حسین آباد

   مجید عاكف حسین آباد

   تاریخ شهادت :
   1378/12/10


   محل شهادت :
   قرقروك


  • شهید مجید عاکف

   مجید عاکف

   تاریخ شهادت :
   1378/12/10


   محل شهادت :
   پاسگاه قرقروک


   مجید در سال 1359 در شهر مقدس مشهد و در جوار حرم ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) متولد شد. او در سایه عنایت حضرت حق (ع) رشد نمود و کم کم با فرامین دین مبین اسلام آشنا گردید.


   زندگینامه شهید بزرگوارمجید عاکف
  • شهید براتعلی مدرسی

   براتعلی مدرسی

   تاریخ شهادت :
   1374/12/10


   محل شهادت :


  • شهید حسین محمدزاده

   حسین محمدزاده

   تاریخ شهادت :
   1366/12/10


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید مهدی نوری

   مهدی نوری

   تاریخ شهادت :
   1365/12/10


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محمدرضا محمدی

   محمدرضا محمدی

   تاریخ شهادت :
   1365/12/10


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید حسن رمضانی گنابادی

   حسن رمضانی گنابادی

   تاریخ شهادت :
   1365/12/10


   محل شهادت :


  • شهید حسن حسین زاده

   حسن حسین زاده

   تاریخ شهادت :
   1365/12/10


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید برات علی نخودی

   برات علی نخودی

   تاریخ شهادت :
   1365/12/10


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید غلام حسین غلامی

   غلام حسین غلامی

   تاریخ شهادت :
   1365/12/10


   محل شهادت :
   قصرشیرین


  • شهید جواد شیرازی

   جواد شیرازی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید محمدرضا همتی

   محمدرضا همتی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   كوخ رستم


  • شهید كاظم قربانی پوچ

   كاظم قربانی پوچ

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   عراق


  • شهید عبدالرحمن احمدی

   عبدالرحمن احمدی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   محورآبادان ماهش


  • شهید حسن مهاجری جزین

   حسن مهاجری جزین

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   پایگاه كوح رستم


  • شهید علی شمس آبادی

   علی شمس آبادی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   اروندرود


  • شهید برات اله صباحی كلاته

   برات اله صباحی كلاته

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید عباس احمدی خرم آبادی

   عباس احمدی خرم آبادی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید ابوالحسن اسلامی

   ابوالحسن اسلامی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   حصرابادان


  • شهید كاظم بهادری مقدم چناربو

   كاظم بهادری مقدم چناربو

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   والفجر


  • شهید علی ناطقی

   علی ناطقی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید هادی اخباری

   هادی اخباری

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   فاو


  • شهید حسین شریفی

   حسین شریفی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید كاظم سلجوقی نژاد

   كاظم سلجوقی نژاد

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   عراق


  • شهید غلام رضا كردستانی

   غلام رضا كردستانی

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   فاو


  • شهید محمدرضا قاسمی عشق آباد

   محمدرضا قاسمی عشق آباد

   تاریخ شهادت :
   1364/12/10


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید حسن احمدخانی

   حسن احمدخانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حسین كارگر

   حسین كارگر

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   شرق بصره


  • شهید مصطفی توافقی

   مصطفی توافقی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید علی رضا حاجی آبادی

   علی رضا حاجی آبادی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید علی اصغر یزدانی نیسانی

   علی اصغر یزدانی نیسانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید سهراب بازمانده

   سهراب بازمانده

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید غلام حسین رضائی

   غلام حسین رضائی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   جنوب


  • شهید حمیدرضا طاهرزاده

   حمیدرضا طاهرزاده

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد صفدری

   محمد صفدری

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید خلیل راحتی

   خلیل راحتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید عباس كریمداد

   عباس كریمداد

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   جزیزه مجنون


  • شهید عباسعلی قربانی

   عباسعلی قربانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید عبدالحسین بیرم آبادی

   عبدالحسین بیرم آبادی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید محمدحسن جوادی

   محمدحسن جوادی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد عطار

   محمد عطار

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حیدر كریمی

   حیدر كریمی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد ترابی یدكی

   محمد ترابی یدكی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید علی اكبر فقیری

   علی اكبر فقیری

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید هادی رضاقلی

   هادی رضاقلی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حسین علی اربابی

   حسین علی اربابی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حسین صدیقی

   حسین صدیقی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمدحسن صدیقی

   محمدحسن صدیقی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید رجب فلاح

   رجب فلاح

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیدرضا حسینی

   سیدرضا حسینی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیدعلی حسینی

   سیدعلی حسینی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید محمدرضا براتی

   محمدرضا براتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حیدر عابدی یدكی

   حیدر عابدی یدكی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمدجواد حسن زاده(فهیمی)

   محمدجواد حسن زاده(فهیمی)

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد احمدی

   محمد احمدی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   جزیره مجنون


  • شهید محمدعلی براتی

   محمدعلی براتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حسن سلیمانی

   حسن سلیمانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   خیبر


  • شهید سیدباقر كاظمی

   سیدباقر كاظمی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمدحسین حامدی

   محمدحسین حامدی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید براتعلی طوسی

   براتعلی طوسی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید هاشم برجسته

   هاشم برجسته

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید ابوطالب رستمی

   ابوطالب رستمی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد سلیمانی

   محمد سلیمانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   خیبر


  • شهید عباس زحمتكش مزنگانی

   عباس زحمتكش مزنگانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیدقاسم سیدموسوی

   سیدقاسم سیدموسوی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید علی اصغر یزدانی نیسانی

   علی اصغر یزدانی نیسانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید محمدرضا محمددوست

   محمدرضا محمددوست

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید ابراهیم موسوی

   ابراهیم موسوی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   پنچوین


  • شهید محمدتقی صبح خیز

   محمدتقی صبح خیز

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید احمد مهری

   احمد مهری

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیدرضا حسینی

   سیدرضا حسینی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمدحسین یزدی

   محمدحسین یزدی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حسین لعل برگ

   حسین لعل برگ

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   جفیر


  • شهید محمدابراهیم سلیمانی

   محمدابراهیم سلیمانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمدحسین داستانی

   محمدحسین داستانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   سلیمانیه


  • شهید محمدكاظم خموشی

   محمدكاظم خموشی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیداحمد موسوی راد

   سیداحمد موسوی راد

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   شرق بصره


  • شهید عبدالخالق روشن ضمیر

   عبدالخالق روشن ضمیر

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید خلیل راحتی

   خلیل راحتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد شورگشتی

   محمد شورگشتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید قربان ذبیحی

   قربان ذبیحی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید رضا ابوالفضلی

   رضا ابوالفضلی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید احمد سلیمی ثانی

   احمد سلیمی ثانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید ابوالقاسم سعادتی

   ابوالقاسم سعادتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   جزیره مجنون


  • شهید آدینه محمد محمدی

   آدینه محمد محمدی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید علی اكبر صحرایی

   علی اكبر صحرایی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   دزفول


  • شهید كرم علی مقصدی

   كرم علی مقصدی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   حسینیه


  • شهید مسعود بغلانی

   مسعود بغلانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   قلاویزان


  • شهید جلیل دلربائی

   جلیل دلربائی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید علی اصغر قدسی

   علی اصغر قدسی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید محمد شاكری

   محمد شاكری

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   هورالهویزه


  • شهید علی چنارانی نژاد

   علی چنارانی نژاد

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید عیسی رحمانی

   عیسی رحمانی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید رمضان صادقی

   رمضان صادقی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :


  • شهید مرادعلی بهشتی

   مرادعلی بهشتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید سیداحمد موسوی فیروزآبادی

   سیداحمد موسوی فیروزآبادی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید قربان قاسمی

   قربان قاسمی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید علی صدیقی

   علی صدیقی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید رجبعلی احمدآبادی

   رجبعلی احمدآبادی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   خیبر


  • شهید غلامعلی شادی

   غلامعلی شادی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید حسین اصغر گلقندشتی

   حسین اصغر گلقندشتی

   تاریخ شهادت :
   1362/12/10


   محل شهادت :
   مجنون


  • شهید علی رضا تیموری

   علی رضا تیموری

   تاریخ شهادت :
   1361/12/10


   محل شهادت :
   عین خوش


  • شهید علی شم آبادی

   علی شم آبادی

   تاریخ شهادت :
   1361/12/10


   محل شهادت :
   ام الرصاص


  • شهید حسین نیلیانی

   حسین نیلیانی

   تاریخ شهادت :
   1361/12/10


   محل شهادت :
   بیمارستان502


  • شهید حسن حسین زاده قله بالا

   حسن حسین زاده قله بالا

   تاریخ شهادت :
   1360/12/10


   محل شهادت :
   چزابه