دوشنبه, ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
   درباره ما   |
 •    جست و جو   
  • شهید محمدحسن رضانژاد

   محمدحسن رضانژاد

   تاریخ شهادت :
   1381/02/07


   محل شهادت :


  • شهید حسن شایقی

   حسن شایقی

   تاریخ شهادت :
   1381/02/07


   محل شهادت :
   ارتفاعات طبق سر


  • شهید حمید خومحمدی خیرآبادی

   حمید خومحمدی خیرآبادی

   تاریخ شهادت :
   1379/02/07


   محل شهادت :


  • شهید تاج محمد معنوی پس حصار

   تاج محمد معنوی پس حصار

   تاریخ شهادت :
   1379/02/07


   محل شهادت :


  • شهید درمحمد رازقی

   درمحمد رازقی

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   مریوان


  • شهید حسین صدیقی

   حسین صدیقی

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   شلمچه


  • شهید محسن دولت آبادی

   محسن دولت آبادی

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید علی اکبر محمدی ثانی مندی

   علی اکبر محمدی ثانی مندی

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید قاسم ابراهیمی سنو

   قاسم ابراهیمی سنو

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   بانه


   قاسم ابراهيمي- فرزندمحمدو فاطمه- در نيمه فروردين 1347، در روستاي سنو ،درخانواده اي مذهبي وداراي وضعيت اقتصادي متوسط ،متولد شد.


   زندگینامه شهید بزرگوارقاسم ابراهیمی سنو
  • شهید حسین سلیمی

   حسین سلیمی

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :


  • شهید عطامحمد حسین زاده

   عطامحمد حسین زاده

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید رضا ازمل

   رضا ازمل

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید محمدعلی رامشینی

   محمدعلی رامشینی

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :
   بانه


  • شهید خداداد اکبریان

   خداداد اکبریان

   تاریخ شهادت :
   1366/02/07


   محل شهادت :


  • شهید برات سعادت تاج الدینی

   برات سعادت تاج الدینی

   تاریخ شهادت :
   1365/02/07


   محل شهادت :
   مریوان


  • شهید محمد منیدری

   محمد منیدری

   تاریخ شهادت :
   1364/02/07


   محل شهادت :
   رودخانه رحمانیه


  • شهید حمید رحیمی

   حمید رحیمی

   تاریخ شهادت :
   1363/02/07


   محل شهادت :
   پاسگاه زید


  • شهید عباس حافظه صادقی

   عباس حافظه صادقی

   تاریخ شهادت :
   1361/02/07


   محل شهادت :
   خونین شهرشلمچه