شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴
   درباره ما   |
 •    جست و جو   
  • شهید حسن پریشانی اله آبادی

   حسن پریشانی اله آبادی

   تاریخ شهادت :
   1371/07/18


   محل شهادت :
   بیماـبنت الهدا


  • شهید حسن پریشانی اله آبادی

   حسن پریشانی اله آبادی

   تاریخ شهادت :
   1371/07/18


   محل شهادت :
   بیماـبنت الهدا


  • شهید رمضانعلی بیدخوری

   رمضانعلی بیدخوری

   تاریخ شهادت :
   1365/07/18


   محل شهادت :
   حاج عمران


  • شهید علاالدین حامدی نامقی

   علاالدین حامدی نامقی

   تاریخ شهادت :
   1365/07/18


   محل شهادت :
   مریوان


  • شهید سیدهادی حسینی

   سیدهادی حسینی

   تاریخ شهادت :
   1364/07/18


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید محمد فقیه

   محمد فقیه

   تاریخ شهادت :
   1362/07/18


   محل شهادت :
   قلاویزان


  • شهید شکراله اسدیان

   شکراله اسدیان

   تاریخ شهادت :
   1361/07/18


   محل شهادت :
   کامیاران


  • شهید حسین علی کیخسروی

   حسین علی کیخسروی

   تاریخ شهادت :
   1361/07/18


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید احمد نصیری

   احمد نصیری

   تاریخ شهادت :
   1361/07/18


   محل شهادت :
   ایوان غرب


  • شهید محمود سوزنچی کاشانی

   محمود سوزنچی کاشانی

   تاریخ شهادت :
   1361/07/18


   محل شهادت :
   جوانرود


  • شهید علی اصغر قرایی

   علی اصغر قرایی

   تاریخ شهادت :
   1361/07/18


   محل شهادت :
   سومار


  • شهید محمود نخعی

   محمود نخعی

   تاریخ شهادت :
   1360/07/18


   محل شهادت :
   محورآبادان ماهش


  • شهید محمود رحمانی

   محمود رحمانی

   تاریخ شهادت :
   1359/07/18


   محل شهادت :
   شوش


   سال 1320 روستای کندر از توابع شهرستان کاشمر میزبان قدوم کودکی زلال و پاک بود؛ پدر نامش را "محمود" نهاد تا مورد ستایش قرار گیرد و خیلی زود فرزند را با اسلام ناب محمدی آشنا ساخت...


   زندگینامه شهید بزرگوارمحمود رحمانی
  • شهید جمعه پیرمردی

   جمعه پیرمردی

   تاریخ شهادت :
   1359/07/18


   محل شهادت :


  • شهید محمود رحمانی کندری

   محمود رحمانی کندری

   تاریخ شهادت :
   1359/07/18


   محل شهادت :
   اندیمشک


  • شهید امام قلی کوهی

   امام قلی کوهی

   تاریخ شهادت :
   1358/07/18


   محل شهادت :


  • شهید امام قلی کوهی

   امام قلی کوهی

   تاریخ شهادت :
   1358/07/18


   محل شهادت :


  • شهید منصور شعبان پور

   منصور شعبان پور

   تاریخ شهادت :
   1358/07/18


   محل شهادت :
   جاده خرمشهر